Οργανόγραμμα

Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Α.Ο. Ανατολής πρωτοπορεί εφαρμόζοντας ένα σαφές Οργανόγραμμα για να γνωρίζουν όλα τα μέλη της Σχολής και του Συλλόγου τις σχέσεις μεταξύ τους και την ιεραρχία.

Χρησιμοποιώντας Οργανόγραμμα λειτουργίας, η Σχολή Ποδοσφαίρου του Α.Ο. Ανατολής:

  • Παρουσιάζει ανάγλυφα τον τρόπο λειτουργίας της και τους διάφορους κλάδους της.
  • Δείχνει ποιοι είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων και μέχρι πού επεκτείνονται οι αρμοδιότητές τους.
  • Μπορούν τα μέλη της Σχολής και του Συλλόγου να εντοπίσουν τις αρμοδιότητές τους αλλά και τις αρμοδιότητες των άλλων.
  • Αποφεύγονται οι συγχύσεις για τη θέση κάθε μέλους ως προς τη θέση του, τις αρμοδιότητές του και την ιεραρχία.
  • Γνωρίζει το κάθε μέλος το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του.
  • Εξασφαλίζεται η σωστή και αβίαστη συνεργασία των μελών μεταξύ τους.