Προς προπονητές

SPRITE4Ο ρόλος των προπονητών είναι καταλυτικός για την ορθή λειτουργία της Ακαδημίας.
Οι προπονητές που έχουν την ευθύνη για την εκγύμναση, εκπαίδευση και ασφάλεια των παιδιών, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κάτωθι αρχές:

 • Οι προπονητές θα πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την μοναδικότητα και ενδεχόμενη ιδιαιτερότητα των παιδιών και οφείλουν να αποφεύγουν συμπεριφορές που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 • Θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν κάθε είδους διακρίσεις απέναντι στα παιδιά, αντιμετωπίζοντάς τα ισότιμα τόσο σε προσωπικό, όσο και σε αθλητικό επίπεδο.
 • Οι προπονητές θα πρέπει να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού με τα παιδιά.
 • Οι προπονητές οφείλουν να επιβλέπουν τα παιδιά σε μόνιμη βάση και δεν θα πρέπει να τα αφήνουν μόνα τους για κανέναν λόγο.
 • Οι προπονητές θα πρέπει πάντα να προωθούν το «ευ αγωνίζεσθαι» και τον σεβασμό στους κανόνες του παιχνιδιού, αποτρέποντας οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, πνευματική ή λεκτική). Οι ίδιοι θα πρέπει να αποτελούν υπόδειγμα προς τα παιδιά και οφείλουν να μην παρεκτρέπονται για κανέναν λόγο.
 • Οι προπονητές οφείλουν να παραλαμβάνουν, συμπληρώνουν και επιστρέφουν τα παρουσιολόγια συμμετοχής των αθλητών σε κάθε προπόνηση.
 • Στην περίπτωση εκδρομής για την συμμετοχή σε έναν αγώνα ή διοργάνωση, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων.
 • Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτό από τους προπονητές χωρίς την έγγραφη αποδοχή των κηδεμόνων.
 • Οι προπονητές οφείλουν να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας με το σύνολο των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα (γονείς, ιατρούς, φυσιοθεραπευτές κλπ).
 • Υπεύθυνοι για την μετακίνηση των παιδιών είναι οι γονείς.
 • Οι προπονητές θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ανάμειξη στην μετακίνηση των παιδιών από και προς το προπονητικό κέντρο.
 • Ιδιαίτερες συναντήσεις κάθε μορφής απαγορεύονται ρητά.
 • Στα αποδυτήρια οι προπονητές θα πρέπει να παρίστανται ανά δυο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το φύλο των παιδιών.
 • Όταν είναι εφικτό, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η παρουσία των γονέων στα αποδυτήρια.